PERSONALE

EVA, SEKRETÆR

​Eva er sekretær og startet i lægehuset i januar 2016. 

Eva vil i møde ved kontakt i telefonen og ved henvendelser i lægehuset.

 

HENRIETTE, SEKRETÆR

Henriette er sekretær i lægehuset og startet februar 2018.

Henriette vil I møde ved kontakt i telefonen og ved henvendelser i lægehuset.

 

HELLE, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT

Helle er Social - og sundhedsassistent i lægehuset siden maj 2021

I vil møde hende i telefonen, ved fremmøde i sekretariatet og ved sygeplejefagligekonsultationer.

 

JULIE, SYGEPLEJESKE

Julie er sygeplejeske i lægehuset siden august 2021.

I vil møde hende i telefonen, ved fremmøde i lægehuset og ved sygeplejerskekonsultationer.

 

ANNE, SYGEPLEJERSKE

Anne er sygeplejske i lægehuset siden august 2022.

I vil møde hende i telefonen, ved fremmøde i lægehuset og ved sygeplejskekonsultationer